URMUL DESERT CRAFTS

S.No. Name Father/Husband Name
1 AMALI SAWAIRAM
2 AMTI DEVA RAM
3 CHOUTHI DEVI BHAIRARAM
4 CHUNI DEVI GULA RAM
5 DARIYA CHATROMAL
6 DARIYA MALA RAM
7 DEVI SURESH KUMAR
8 DHAPU ISHARRAM
9 DELI DEVI PREM KUMAR
10 DHURI DEVI GEHMRA RAM
11 DIVYA DAYALA RAM
12 DURGA TUCHLARAM
13 EJANA TOGARAM
14 ELAMI JWARA RAM
15 GENI MAWA RAM
16 GANGA DEVI HEERA RAM
17 GITA DEVI TILOK CHAND
18 GEETA TARARAM
19 GENI LEELA RAM
20 HAWI RASARAM
21 JHUMI DEVI NAKHTARAM
22 KEKU DEVI BHAWARLAL
23 KHATU DEVI SADARAM
24 MUMMI NAKHTARAM
25 NENU MANGLARAM
26 NAZI MEERA RAM
27 PARWATI NATHU RAM
28 PARWATI SAWANTARAM
29 PAWNI CHAGAN RAM
30 PRAMILA DEVI TEJA RAM
31 RAKU DEVI SATRAM
32 RUKHMAN SHANKAR LAL
33 RUKMA DEVI BHUGADA RAM
34 SAMUBAI PRABHARAM
35 SAHEJI CHANDA RAM
36 SAMJHI DEVI PAPURAM
37 SANGATA DESHLA RAM
38 SARITA DEVI DAYALA RAM
39 SATI DEVI SAWAI RAM
40 SITA DEVI RAMARAM
41 SUMITRA KHETA RAM
42 TULCHI DEVI SHANKAR LAAL
43 SARITA KRSHNA RAM
44 Eli Karshan ram
45 Kavita GULA RAM
46 hawa kumari Jaga ram
47 Gori Bhagu ram
48 luni Singharam
49 jatna Bala ram
50 Mitu Bajrangram
51 Laxmi Kisan Ram
52 SUSHEELA DEVI BAJRANG
54 JASODA JETHARAM
55 Meera Tulcha Ram
56 Samda Jagaram
57 Sangita Krishnaram
58 Raku Chatara Ram
Open chat
1
Scan the code
Urmul Desert Crafts
Hello,
Thank you for reaching out to Urmul Desert Crafts. How can we assist you today?